Search

POLITYKA FIRMY

POLITYKA PRYWATNOŚCI
New Nordic  szanuje prawo swoich klientów do poufności.
Gromadzimy dane  naszych klientów w celu ułatwienia Państwu zakupu naszych produktów i  zapewnienia lepszej komunikacji dotyczącej  obsługi klienta, promocji i nowych produktów. Nie sprzedajemy, nie użyczamy,  ani też w żaden inny sposób nie  udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim. Informacje zgromadzone na Państwa temat i przechowywane w bazie danych klientów mogą być usunięte w każdej chwili. W tym celu należy do nas napisać na adres  
info-pl@newnordic.pl

Jakie dane są gromadzone ?
Gromadzimy następujące dane:  imię i nazwisko, adres elektroniczny i pocztowy oraz numer telefonu w przypadku kiedy zamawiają Państwo u nas nasze produkty.


W JAKI SPOSÓB TE DANE SĄ WYKORZYSTYWANE?                  
W przypadku złożenia zamówienia wykorzystujemy Państwa dane osobowe do wysyłki produktów, wysłania drogą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia lub do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego jeśli  zachodzi potrzeba uzyskania odpowiedzi na dalsze pytania dotyczące  zamówienia lub zakupu. Państwa  adres elektroniczny może być później przez nas wykorzystany do przesłania informacji na temat naszych promocji lub nowych produktów.


CZY DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE OSOBOM TRZECIM?
W przypadku kiedy firma New Nordic sprzeda całość lub część swoich aktywów, gdy firma zmieni właściciela – co jest mało prawdopodobne - New Nordic może być zmuszony do ujawnienia danych osobowych nowemu właścicielowi, ale jednocześnie zobowiązuje go do wykorzystania informacji wyłącznie na warunkach dozwolonych prawem. New Nordic zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych jeśli taki obowiązek wynika ze stosowania prawa w związku z postępowaniem sądowym lub respektowaniem wyroków sądowych.


ODWOŁANIA
Jeśli chcą Państwo złożyć skargę w związku ze współpracą z naszą firmą lub zakupionymi produktami, prosimy o wysłanie wiadomości na adres info-pl@newnordic.pl. W przypadku nieuzyskania zadawalającego rozwiązania, można odwołać się do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) np. wypełniając formularz w internetowej skrzynce podawczej na stronie https://giodo.gov.pl/, o ile spełnione są wszystkie warunki formalne.